Aktualności

 • Prezentacja z zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

  Ilustracja do artykułu 0x0.png
  2020-09-08 14:08:50

  Dnia 8 września 2020 r. odbyła się wideokonferencja dla wnioskodawców zainteresowanych aplikowaniem w III naborze wniosków z zakresu gospodarki wodno–ściekowej w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

 • Gospodarka wodno-ściekowa - nabór wniosków

  Ilustracja do artykułu canva-photo-editor.png
  2020-08-05 11:55:05

  Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie na operacje typu: Gospodarka wodno – ściekowa

 • Scalanie gruntów - nabór wniosków

  Ilustracja do artykułu 0x0.png
  2020-07-09 15:09:59

  Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie na operacje typu: Scalanie gruntów

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2020 r.

  Ilustracja do artykułu istockphoto-1249865714-1024x1024.jpg
  2020-07-09 07:35:06

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2