Listy operacji - Gospodarka wodno-ściekowa

W tej zakładce można zapoznać się z listami operacji dla wybranych naborów wniosków.

  • LISTA OPERACJI informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru od 19.12.2016 do 31.01.2017 - POBIERZ

 

  • LISTA OPERACJI informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru od 17.06.2019 do 09.08.2019 - POBIERZ

 

  • LISTA OPERACJI informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru od 24.08.2020 do 30.09.2020 - POBIERZ