Formularze wniosków - Scalanie Gruntów

Scalanie gruntów

Działanie: Inwestycje w środki trwałe

Poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2020.898 t.j. z dnia 2020.05.20) - pobierz plik

Rozporządzenie dotyczące Scalania Gruntów - pobierz plik

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 8 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - pobierz plik

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - pobierz plik

NOWA instrukcja wypełniania wniosku o płatność (zaktualizowana 6 marca 2020r.) - pobierz

Nowe formularze umów (aktualizacja 18.03.2020r., oczekujące na przyjecie przez Zarząd Województwa Podlaskiego):

Umowa - pobierz

Załącznik nr 1 Zestawienie rzeczowo - finansowe - pobierz

Załącznik nr 2 (kary) - pobierz

Załącznik nr 2a (kary) - pobierz

Aneks do umowy - pobierz

Aktualizacja formularzy przyjęta Uchwałą nr 36/497/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 23 kwietnia 2019 r.:

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - pobierz

Wniosek o przyznanie pomocy - pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pobierz

Umowa - pobierz

Załącznik nr 1 do umowy - pobierz

Załącznik nr 2 do umowy - pobierz

Załącznik nr 2a do umowy - pobierz


Scalanie gruntów (aktualizacja formularzy z dnia 07.11.2018 r.):

Wniosek o przyznanie pomocy - pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - pobierz 

Wniosek o płatność - pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pobierz

Umowa - pobierz

Załącznik nr 1 do umowy - pobierz

Załącznik nr 2 do umowy - pobierz

Załącznik nr 2a do umowy - pobierz


Scalanie gruntów (poprzednia wersja dokumentacji):

Wniosek o przyznanie pomocy - pobierz plik

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - pobierz plik

Wniosek o płatność - pobierz plik

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pobierz plik

Umowa - pobierz plik

Załącznik nr 1 do umowy - pobierz plik

Załącznik nr 2 do umowy - pobierz plik

Załącznik nr 2a do umowy - pobierz plik