Formularze wniosków - Drogi Lokalne

Drogi lokalne

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

 

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy - pobierz

Wniosek o przyznanie pomocy - pobierz

Umowa o przyznaniu pomocy - pobierz

Załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji - pobierz

Załącznik nr 2 - Wykaz działek na których będzie realizowana operacja - pobierz

Załącznik nr 3 - Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014 - 2020 - pobierz

Załącznik nr 4 - Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014 - 2020 - pobierz

Załącznik nr 5 - Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych - pobierz

 

Instrukcja do wniosku o płatność v.3z - pobierz

Wniosek o płatność (v.3z) - pobierz

 

Instrukcja do wniosku o płatność v.4z - pobierz

Wniosek o płatność v.4z (obowiązuje od 17.01.2018 r.) - pobierz