Formularze wniosków - Drogi Lokalne

Drogi lokalne

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

 

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy - pobierz

Wniosek o przyznanie pomocy - pobierz

Umowa o przyznaniu pomocy - pobierz

Załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo-finansowe - pobierz

Załącznik nr 2 - Wykaz działek - pobierz

Załącznik nr 3 - Kary administracyjne przed 23.05.2018 r. - pobierz

Załącznik nr 4 - Kary administracyjne od 23.05.2018 r. - pobierz

 

Instrukcja do wniosku o płatność v.3z - pobierz

Wniosek o płatność (v.3z) - pobierz

 

Instrukcja do wniosku o płatność v.4z - pobierz

Wniosek o płatność v.4z (obowiązuje od 17.01.2018 r.) - pobierz

 

Instrukcja do wniosku o płatność v.5z (zmiana 26.10.2018 r.) - pobierz

Wniosek o płatność v.5z (obowiązuje od 20.06.2018 r.) - pobierz

 

Instrukcja do wniosku o płatność v.5z (zmiana marzec 2021 r.) - pobierz

Wniosek o płatność v.5z (zmiana styczeń 2021 r.) - pobierz