Pomoc Techniczna

ZESTAWIENIE OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH SCHEMATU I POMOCY TECHNICZNEJ PROW 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

ZESTAWIENIE OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH SCHEMATU I POMOCY TECHNICZNEJ PROW NA LATA 2014-2020

Samorząd Województwa Podlaskiego informuje, iż w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje niżej wymienione operacje:

1) Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020 - szkolenia pracowników w okresie VIII 2015 r.- V 2017 r. 

2) Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014 - 2020 - kontrola w okresie VII 2015 - V 2017

3) Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020 - bieżące funkcjonowanie w okresie VI 2015 r. - VI 2017 r.

4) Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020 w okresie lipiec 2015 r. - czerwiec 2017 r.

5) Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014 - 2020 - eksploatacja pojazdów w okresie: V 2014 - VI 2017

6) Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020 - szkolenia pracowników w okresie XII 2016 r. - VI 2018 r.

7) Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020 w okresie czerwiec-wrzesień 2017 r.

8) Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020 w okresie październik-grudzień 2017 r.

9) Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020 w okresie styczeń - grudzień 2018 r.

10) Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020 - bieżące funkcjonowanie w okresie V 2017 r. - VII 2018 r.

11) Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020 - kontrola

12) Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020 - eksploatacja pojazdów w okresie od maja 2017 do grudnia 2018 r.

13) Delegacje krajowe i zagraniczne oraz szkolenia i kurs językowy pracowników realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020, w okresie od listopada 2018 r. do lipca 2020 r.,

14) Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020

15) Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020 - bieżące funkcjonowanie w okresie od czerwca 2018 r. do marca 2020 r.,

16) Wynagrodzenia i nagrody pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020 w okresie czerwiec-sierpień 2019 r.

17) Wynagrodzenia i nagrody pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020 w okresie wrzesień-grudzień 2019 r.

18) Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020 - eksploatacja pojazdów w okresie październik 2018 r. - grudzień 2019 r.

19) Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020 – kontrola

20) Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020 - eksploatacja pojazdów

21) Wynagrodzenia w okresie styczeń-czerwiec 2020 r. i 13-tka za 2019 r. pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020

22) Wynagrodzenia i nagrody pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020 w okresie lipiec-grudzień 2020 r.

23) Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020 – kontrola projektów oraz wynajem i eksploatacja pojazdu

24) Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020 – szkolenia pracowników w okresie od lipca 2019 r. do września 2020 r.

25) Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020 – bieżące funkcjonowanie w okresie od maja 2019 r. do sierpnia 2020 r.

26) Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020 – bieżące funkcjonowanie w okresie od czerwca 2020 r. do stycznia 2021 r.

27) Wynagrodzenia w okresie styczeń-maj 2021r. i 13-tka za 2020 r. pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020

Celem powyższych operacji jest stworzenie optymalnych warunków dla zapewnienia efektywnej i skutecznej realizacji działań w ramach Programu.

Planuje się, iż operacje zapewnią możliwość sprawnego funkcjonowania podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz efektywnego wdrażania Programu.

Wysokość  limitu środków dostępnych w ramach Schematu I Pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020 dla Samorządu Województwa Podlaskiego wynosi 8.145.285,00 EURO


Operacje współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020