Pomoc Techniczna

ZESTAWIENIE OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH SCHEMATU I POMOCY TECHNICZNEJ PROW 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

ZESTAWIENIE OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH SCHEMATU I POMOCY TECHNICZNEJ PROW NA LATA 2014-2020

Samorząd Województwa Podlaskiego informuje, iż w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje niżej wymienione operacje:

1) Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020 - szkolenia pracowników w okresie VIII 2015 r.- V 2017 r. 

2) Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014 - 2020 - kontrola w okresie VII 2015 - V 2017

3) Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020 - bieżące funkcjonowanie w okresie VI 2015 r. - VI 2017 r.

4) Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020 w okresie lipiec 2015 r. - czerwiec 2017 r.

5) Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014 - 2020 - eksploatacja pojazdów w okresie: V 2014 - VI 2017

6) Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020 - szkolenia pracowników w okresie XII 2016 r. - VI 2018 r.

7) Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020 w okresie czerwiec-wrzesień 2017 r.

8) Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020 w okresie październik-grudzień 2017 r.

9) Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020 w okresie styczeń - grudzień 2018 r.

10) Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020 - bieżące funkcjonowanie w okresie V 2017 r. - VII 2018 r.

11) Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020 - kontrola

12) Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020 - eksploatacja pojazdów w okresie od maja 2017 do grudnia 2018 r.

13) Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020 - szkoleniaWsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020 - szkolenia

14) Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020

15) Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020 - bieżące funkcjonowanie w okresie od czerwca 2018 r. do czerwca 2019 r.,

16) Wynagrodzenia i nagrody pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020 w okresie czerwiec-sierpień 2019 r.

17) Wynagrodzenia i nagrody pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020 w okresie wrzesień-grudzień 2019 r.

Celem powyższych operacji jest stworzenie optymalnych warunków dla zapewnienia efektywnej i skutecznej realizacji działań w ramach Programu.

Planuje się, iż operacje zapewnią możliwość sprawnego funkcjonowania podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz efektywnego wdrażania Programu.

Wysokość  limitu środków dostępnych w ramach Schematu I Pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020 dla Samorządu Województwa Podlaskiego wynosi 6.348.735 EURO


Operacje współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020