Listy operacji - Drogi lokalne

W tej zakładce można zapoznać się z listami operacji dla wybranych naborów wniosków.

  • LISTA OPERACJI zakwalifikowanych do współfinansowania dla typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskch na lata 2014-2020, dla naboru od 18.01.2016 do 17.03.2016 - POBIERZ