Interpretacje MRiRW

Poniżej zostały zamieszczone interpretacje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące pytań dla operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa"

Z poszczególnymi interpretacjami można zapoznać się klikając na "pobierz":

Pismo znak: DDD.WDS.65150.14.2018.TM - pobierz

Pismo znak: DDD.WDS.65150.18.2018.TM - pobierz

Pismo znak: DDD-WDS.65150.3.2017.IB - pobierz

Pismo znak: DDD-WDS.65150.6.2018.IB - pobierz

Pismo znak: DDD-WDS.65150.9.2019.IB - pobierz

Pismo znak: DDD-WDS.65150.17.2016.IB - pobierz

Pismo znak: DDD-WDS.65150.18.2016.IB - pobierz

Pismo znak: DDD-WDS.65150.21.2016.IB - pobierz

Pismo znak: DDD-WDS.65150.29.2016.IB - pobierz

Pismo znak: DDD-WDS.65150.38.2016.IB - pobierz

Pismo znak: DDD-WDS.65150.39.2016.IB - pobierz

Pismo znak: DDD-WDS.65150.47.2016.IB - pobierz

Pismo znak: FE-IX.411.2.37.2016 - pobierz

Pismo znak: ROW.wrt.504.32.2016 - pobierz

Pismo znak: ROW.wrt.504.69.2016 - pobierz

Pismo znak: ROW.wrt.540.12.2016 - pobierz

Pismo znak: ROW.wrt.5505.1.2016 z 15.11.2016 - pobierz

Pismo znak: ROW.wrt.5505.1.2016 z 07.12.2016 - pobierz

Pismo znak: ROWwrt-js-504-16/16(2246) - pobierz

Pismo znak: ROWwrt-js-504-17/16(2248) - pobierz