Pytania i odpowiedzi - Ochrona zabytków

W tej sekcji znajdziecie Państwo najczęściej pojawiające się pytania dotyczące operacji - Ochrona zabytków

Poniżej zostały zamieszczone interpretacje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące pytań dla operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", "Kształtowanie przestrzeni publicznej", "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego"

Z poszczególnymi interpretacjami można zapoznać się klikając na "pobierz":

Pismo znak: ROW.wrt.510.19.2018 - pobierz

Pismo znak: FRI.40.2.12.2018.KK - pobierz

Pismo znak: ROW.wrt.510.53.2018 - pobierz

Pismo znak: DOW-O.052.727.2018 -pobierz

Pismo znak: ROW.wrt.510.65.2018 - pobierz

Pismo znak: ROW.wrt.510.91.2018 - pobierz

Pismo znak: ROW-I.432.1.19.2018 - pobierz