Formularze wniosków - LEADER 19.4

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 1z - pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 1z - pobierz
  Uwaga!
  31.05.2016 r. została udostępniona wersja Wniosku o przyznanie pomocy (.excel) zawierająca techniczne poprawki w zakresie umożliwienia wstawiania wierszy w następujących sekcjach: II. 9, IV. 17 i 18, V. C.

2. Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy - wersja 1z - pobierz

3. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 1z) - pobierz

4. Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - pobierz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) - pobierz

Formularz informacji monitorującej realizację operacji (wersja 2z)

 • informacja monitorująca realizację operacji (.pdf) - wersja 2z - pobierz
 • informacja monitorująca realizację operacji (.excel) - wersja 2z - pobierz

Instrukcja wypełniania informacji monitorującej realizację operacji (wersja 2z) - pobierz

5. Formularz wniosku o płatność (wersja 3z, obowiązuje od 21.03.2018 r.)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - pobierz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) - pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z - aktualizacja 13.11.2018) - pobierz

Formularz informacji monitorującej realizację operacji (wersja 3z)

 • informacja monitorująca realizację operacji (.pdf) - wersja 3z - pobierz
 • informacja monitorująca realizację operacji (.excel) - wersja 3z - pobierz

Instrukcja wypełniania informacji monitorującej realizację operacji (wersja 3z) - pobierz

Uwaga!
10.09.2019 r. został udostępniony Wniosek o płatność oraz Informacja monitorująca realizację operacji wraz z instrukcjami ich wypełniania w wersji 4z.

Aktualizacja ww. dokumentów wynika z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…).

5a. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 4z - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) - otwórz

(Uwaga, Instrukcja 4z z datą w stopce obowiązuje do wersji wniosku o płatność w wersji 4z)

Formularz informacji monitorującej realizację operacji (wersja 4z)

 • informacja monitorująca realizację operacji (.pdf) - wersja 4z - otwórz
 • informacja monitorująca realizację operacji (.excel) - wersja 4z - otwórz

Instrukcja wypełniania informacji monitorującej realizację operacji (wersja 3z) - otwórz

6. Narzędzia pomocnicze:

Formularz informacji dla LGD na potrzeby wypełniania wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.4 PROW 2014-2020 (aktualizacja 13.11.2018)

 • Tab. 1a - Informacja dla LGD na potrzeby wypełnienia wniosku o płatność - pobierz

 • Tab. 1b - Informacja dla LGD na potrzeby wypełnienia wniosku o płatność - pobierz