Formularze wniosków - LEADER 19.4

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 1z - pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 1z - pobierz
  Uwaga!
  31.05.2016 r. została udostępniona wersja Wniosku o przyznanie pomocy (.excel) zawierająca techniczne poprawki w zakresie umożliwienia wstawiania wierszy w następujących sekcjach: II. 9, IV. 17 i 18, V. C.

2. Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy - wersja 1z - pobierz

3. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 1z) - pobierz

4. Formularz wniosku o płatność (wersja 1z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 1z - pobierz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 1z - pobierz

5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 1z) - pobierz

6. Formularz informacji monitorującej realizację operacji (wersja 1z)

 • informacja monitorująca realizację operacji (.pdf) - wersja 1z - pobierz
 • informacja monitorująca realizację operacji (.excel) - wersja 1z - pobierz

7. Instrukcja wypełniania informacji monitorującej realizację operacji (wersja 1z) - pobierz

8. Narzędzia pomocnicze:

Formularz informacji dla LGD na potrzeby wypełniania wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.4 PROW 2014-2020

 • informacja dla LGD (.excel) - wersja 1z - pobierz

9. Klauzule RODO