Sprawozdawczość LGD

Na stronie umieszczone są wytyczne nr 5/3/2017 MRiRW w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z załącznikami (także w wersji edytowalnej).

Pliki do pobrania:

-Wytyczne - pobierz

-Załącznik nr 2 PDF - pobierz

-Załącznik nr 2 edytowalny - pobierz