Formularze wniosków - Targowiska

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - pobierz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - pobierz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - pobierz

 

Wniosek o przyznanie pomocy - pobierz

Instrukcja wypełnienia o przyznanie pomocy - pobierz

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - pobierz

 

Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność v.4z - pobierz

Wniosek o płatność v.4z (obowiązuje od 17.01.2018 r.) - pobierz

Instrukcja do wniosku o płatność v.5z (zmiana 26.10.2018 r.) - pobierz 

Wniosek o płatność v.5z (obowiązuje od 20.06.2018 r.) - pobierz

 

Instrukcja do wniosku o płatność v.5z (zmiana marzec 2021 r.) - pobierz

Wniosek o płatność v.5z (zmiana styczeń 2021 r.) - pobierz

 

Wzory umowy wraz z załącznikami:

Umowa - pobierz

Zał. nr 1 - pobierz

Zał. nr 2 - pobierz

Zał. nr 3 - pobierz

Zał. nr 3a - pobierz