Wdrażane przez ARiMR


Działania wdrażane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pełnieni rolę akredytowanej agencji płatniczej. Powstała w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja, jako wykonawca polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ARiMR podlega jednocześnie nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi. ARiMR w ramach PROW 2014-2020 wdraża działania i poddziałania:
-Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi. kliknij
-Modernizacja gospodarstw rolnych. kliknij
-Premie dla młodych rolników. kliknij
-Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne. kliknij
-Rolnictwo ekologiczne. kliknij
-Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (tzw. płatność ONW) - podstawowe informacje. kliknij
-Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów. kliknij
-Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN. kliknij
-Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój. kliknij
- Tworzenie grup producentów i organizacji producentów. kliknij

ARiMR wdraża i realizuje również działanie „Współpraca”, z którego mogą być finansowane Europejskie Partnerstwa Innowacji (EPI) na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. Na wsparcie mogą liczyć inicjatywy, które prowadzą do opracowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu przemysłu rolno-spożywczego. 

Więcej informacji o działaniach wdrażanych przez ARiMR znajdziecie Państwo na stronach tej instytucji:

Strona główna (Centrala ARiMR) ----->kliknij

Podlaski OR ARiMR -----> kliknij 

Infolinia: 800 38 00 84

e-mail: info@arimr.gov.pl