Aktualności

 • Nowy wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu: "Gospodarka wondo-ściekowa"

  Ilustracja do artykułu canva-photo-editor.png
  2019-12-09 10:19:10

  W związku z wejściem w życie w dniu 07 grudnia 2019 r. Zarządzenia nr 155/2019 Prezesa ARiMR zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzoru formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zamieszczamy zaktualizowany wzór formularza umowy wraz z załącznikami

 • Obowiązkowy wpis do rejestru BDO - kogo dotyczy

  Ilustracja do artykułu ziemia mini.png
  2019-12-09 09:00:59

  Kiedy trzeba się wpisać: nowe podmioty - przed rozpoczęciem działalności, istniejące podmioty - od 24 stycznia 2018 r. (jeśli jeszcze nie zarejestrowane – niezwłocznie, ale bez określonego terminu). Informacja o tym kto podlega wpisowi do rejestru BDO znajduje się poniżej. Wyjątki od powyższych zasad: JEDNOSTKI HANDLU DETALICZNEGO lub HURTOWEGO pobierające opłatę recyklingową – w terminie do końca 2019 r.

 • Ponad 32 mln zł dofinansowania na inwestycje wodno-ściekowe z PROW

  Ilustracja do artykułu mini1.png
  2019-12-02 12:04:00

  W czwartek (28.11) marszałek Artur Kosicki oraz wicemarszałkowie Stanisław Derehajło i Marek Olbryś przekazali symboliczne czeki przedstawicielom 23 podlaskich gmin – beneficjentom projektu. Dofinansowanie w wysokości 32,5 mln zł pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 • Lista operacji - gospodarka wodno-ściekowa - AKTUALIZACJA

  Ilustracja do artykułu canva-photo-editor.png
  2019-11-20 10:44:48

  Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 83/1344/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. zaktualizował i zatwierdził Listę operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: "Gospodarka wodno-ściekowa"