Formularze wniosków - Ochrona zabytków

Operacje typu: "Ochrona zabytków budownictwa tradycyjnego"; Działanie: "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - pobierz plik
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 18 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - pobierz plik
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 15 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - pobierz plik

 

Wniosek o przyznanie pomocy:

Instrukcja WoPP - pobierz plik

WoPP - pobierz plik

Wniosek o płatność:

Instrukcja WoP - pobierz plik

WoP - pobierz plik

Instrukcja do wniosku o płatność v.5z (zmiana 26.10.2018 r.) - pobierz

Wniosek o płatność v.5z (obowiązuje od 20.06.2018 r.) - pobierz

 

Instrukcja do wniosku o płatność v.5z (zmiana marzec 2021 r.) - pobierz

Wniosek o płatność v.5z (zmiana styczeń 2021 r.) - pobierz

 

Umowa o przyznaniu pomocy:

Umowa - pobierz

Zał. nr 1 - pobierz

Zał. nr 2 - pobierz

Zał. nr 3 - pobierz

Zał. nr 3a - pobierz

Zał. nr 4 - pobierz

Zał. nr 5 - pobierz