Informacja dotycząca wydłużenia terminu naboru na operacje typu: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą Nr 114/1831/2020 z dnia 24 marca 2020 r. wydłużył termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

W związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 i jej wpływem na nabór wniosków o przyznanie pomocy informujemy, że dnia 24 marca br. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę nr 114/1831/2020 w sprawie wydłużenia terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.
Termin naboru został wydłużony do dnia 23 kwietnia 2020 r..
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikami Referatu Wdrażania Projektów Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
tel: 885 220 474