Ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

W dniu 14 maja 2021r. opublikowana została ustawa z dnia 15 kwietnia 2021r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 904), która weszła w życie w dniu 15 maja 2021 r. z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2021 r.

Pismo p.o. Zastępcy Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pana Tomasza Kuśnierka - pobierz 

link do komunikatu - kliknij