Telefony kontaktowe do Dep. Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie aktywności KORONAWIRUSA

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 staramy się zadbać o bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników. W celu minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa prosimy o ograniczenie wizyt w UMWP do niezbędnego miminum. Prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy.

W przypadku spraw WYJĄTKOWO PILNYCH podajemy numery telefonów komórkowych do poszczególnych komórek Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Dyrektor Elżbieta Filipowicz 603 68 44 00

Zastępca Dyrektora Urszula Wojszel 691 380 121

Zastępca Dyrektora Wiesław Kamieński 603 631 980

W sprawach dotyczących rozliczeń wniosków 604 673 761, stacjonarny 85 66 54 709

W sprawach dotyczących weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy LEADER 695 667 933

W sprawach dotyczących weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy 885 220 474

W sprawach dotyczących zamówień publicznych 609 301 425

W sprawach dotyczących monitroingu i sprawozdawczości 796 23 24 10

W sprawach dotyczących nadzoru nad LGD 691 42 44 77

W sprawach dotyczących kontroli projektów 691 380 104

 

W przypadku problemów z kontaktem z pracownikami departamentu, W SPRAWACH PILNYCH, należy dzwonić pod wyżej wskazane numery telefonów.

 

Prosimy o kontakt MAILOWY.