Spotkanie dotyczące zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Dnia 27 czerwca 2019 r. w związku z uruchomieniem II naboru wniosków o dofinansowanie operacji typu „Gospodarka wodno - ściekowa” odbyło się spotkanie dotyczące zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Materiały pomocnicze ze spotkania:

Prezentacja - pobierz

Wskaźniki zwodociągowania i skanalizowania - pobierz

Dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy - pobierz

Stopa bezrobocia - pobierz

Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy - pobierz