Prezentacja ze spotkania dotyczącego zasad wdrażania i rozliczania projektów

Dnia 3 marca 2020 r. w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 odbyło się spotkanie dotyczące zasad wdrażania i rozliczania projektów

Prezentacja ze spotkania - pobierz