Prezentacja z zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Dnia 8 września 2020 r. odbyła się wideokonferencja dla wnioskodawców zainteresowanych aplikowaniem w III naborze wniosków z zakresu gospodarki wodno–ściekowej w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Prezentacja ze spotkania - pobierz