Ponad 32 mln zł dofinansowania na inwestycje wodno-ściekowe z PROW

W czwartek (28.11) marszałek Artur Kosicki oraz wicemarszałkowie Stanisław Derehajło i Marek Olbryś przekazali symboliczne czeki przedstawicielom 23 podlaskich gmin – beneficjentom projektu. Dofinansowanie w wysokości 32,5 mln zł pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dzięki tym środkom wybudowane zostanie 57,6 km wodociągów, 2,56 km kanalizacji, 127 przydomowych oczyszczalni ścieków, sześć ujęć wody, trzy stacje uzdatniania wody oraz dwie oczyszczalnie ścieków. Przewidziano także przebudowę sześciu ujęć wody, 16 stacji uzdatniania wody oraz sześciu oczyszczalni ścieków.

Jak informował marszałek Kosicki spośród 40 złożonych wniosków, aż 39 zostało rozpatrzonych pozytywnie, a 23 otrzymało dofinansowanie w tym rozdaniu. Podkreślał, że Zarząd województwa podjął starania aby wszystkie pozytywnie rozpatrzone wnioski otrzymały wsparcie finansowe.
- Dyskutujemy  z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad zmianą aktów prawnych tak, aby jeszcze w tym roku to dofinansowanie było. – mówił marszałek – Wiemy jak istotna dla rozwoju gminy jest gospodarka wodno – kanalizacyjna i wiemy, że wciąż ilość pieniędzy jest zbyt mała w stosunku do potrzeb.

Stanisław Derehajło dodał, że jeszcze w grudniu kolejna grupa beneficjentów będzie podpisywać umowy o dofinansowanie.
- Mam też nadzieję, że w przyszłym roku ogłosimy jeszcze jeden nabór w tym konkursie. – zapowiedział wicemarszałek.- A jak ważny na obszarze wiejskim jest rurociąg czy oczyszczalnia ścieków nie muszę nikogo przekonywać. – dodał.
Wicemarszałek Marek Olbryś gratulując beneficjentom podkreślił, że dofinansowane inwestycje bardzo korzystnie wpłyną na środowisko.

W załączeniu pełna lista gmin, które otrzymały dofinansowanie.

***

Nabór wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu: gospodarka wodno – ściekowa trwał  od 17 czerwca do 9 sierpnia 2019 r.Do urzędu wpłynęło 40 wniosków o przyznanie pomocy, opiewającejna łączną kwotę blisko 52 mln zł.

 

Limit dla tego typu projektów, na cały okres wdrażania PROW 2014-2020  to blisko 24,7 mln euro.Dotychczas zakontraktowano kwotę ponad 16,82  mln euro. Aktualny dostępny limit środków w ramach ww. działania wynosi 7,84 mln euro – (tj. 33,4 mln zł) pozwolił na dofinansowanie 23 najwyżej ocenionych projektów.
Łączna wartość planowanych inwestycji to ponad 59,6 mln zł.

źródło: wrotapodlasia.pl - em/ak