Podsumowanie III naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „gospodarka wodno – ściekowa” w ramach PROW 2014 – 2020

III nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „gospodarka wodno – ściekowa” w ramach PROW 2014 – 2020, działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” trwał w terminie od 24 sierpnia do 30 września br.

W ramach naboru złożono 36 wniosków na kwotę całkowitą 61 751 618,93 zł, w tym wartość dofinansowania z EFRROW 30 535 719,00 zł.

Planowane do realizacji operacje zakładają następujący zakres:

- budowa prawie 37 km i przebudowa ponad 7 km wodociągów

-budowa 5 i przebudowa 12 stacji uzdatniania wody

- budowa 5 i przebudowa 3 ujęć wody

- budowa ponad 15 km i przebudowa 9 km kanalizacji sanitarnej

- budowa 2 i przebudowa 5 oczyszczalni ścieków i budowa 56 przydomowych oczyszczalni ścieków

Z uwagi na niewystarczające środki finansowe jesteśmy w stanie sfinansować projekty na kwotę pomocy ok 19,6 mln zł. (stan na 06.10.2020 wg. kursu euro EBC z dnia 29.09.2020 4,5435)

 

W załącznikach znajduje się lista złożonych wniosków.

Załączniki