Pismo dotyczące możliwości finansowania wkładu własnego

Pismo dotyczące możliwości wykorzystania środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jako wkładu własnego gminy

Pismo znak: WPR.wis.510.47.2020 - pobierz pismo