Nabory wniosków - Targowiska

Informacje o naborach dotyczących operacji - Targowiska

[ZAKOŃCZONY]

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie na operacje typu: "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów"

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury, na operacje typu: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów w terminie od dnia 29 marca 2021 roku do dnia 27 maja 2021 roku.

Wnioski należy składać w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, mieszczącego się przy ulicy Generała George’a Smitha Pattona 8, 15-688 Białystok, w poniedziałki od 800 do 1600, a w pozostałe dni (wtorek – piątek) od 730 do 1530. Ostateczny termin naboru projektów upływa 27 maja 2021 roku o godz. 1530.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją oraz formularz umowy o przyznanie pomocy dostępne są na naszej stronie internetowej - KLIKNIJ

Informacji na temat warunków ubiegania się o pomoc udzielają pracownicy Referatu Wdrażania Projektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w poniedziałki od 800 do 1600, a w pozostałe dni (wtorek – piątek) od 730 do 1530 oraz pod numerem telefonu (85) 66 54 760 lub 723, 724, 725, 762.

Marszałek Województwa Podlaskiego
Artur Kosicki


[ZAKOŃCZONY]

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie na operacje typu: "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów"

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury, na operacje typu: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów w terminie od dnia 24 lutego 2020 roku do dnia 3 kwietnia 2020 roku.

Wnioski należy składać w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, mieszczącego się przy ulicy Generała George’a Smitha Pattona 8, 15-688 Białystok, w poniedziałki od 800 do 1600, a w pozostałe dni (wtorek – piątek) od 730 do 1530. Ostateczny termin naboru projektów upływa 23 kwietnia 2020 roku o godz. 1530.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją oraz formularz umowy o przyznanie pomocy dostępne są na naszej stronie internetowej - KLIKNIJ

Informacji na temat warunków ubiegania się o pomoc udzielają pracownicy Referatu Wdrażania Projektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w poniedziałki od 800 do 1600, a w pozostałe dni (wtorek – piątek) od 730 do 1530 oraz pod numerem telefonu (85) 66 54 760 lub 723, 724, 725, 762.

Marszałek Województwa Podlaskiego
Artur Kosicki


[ZAKOŃCZONY]

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie na operacje typu: "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów"

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury, na operacje typu: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów w terminie od dnia 22 maja 2017 roku do dnia 14 lipca 2017 roku

Wnioski należy składać w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, mieszczącego się przy ulicy Gen. F. Kleeberga 20, 15-691 Białystok,  w poniedziałki od 8:00 do 16:00, a w pozostałe dni (wtorek – piątek) od 7:30 do 15:30. Ostateczny termin naboru projektów upływa 14 lipca 2017 roku o godz. 15:30.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją oraz formularz umowy o przyznanie pomocy dostępne są na naszej stronie internetowej - KLIKNIJ

Informacje na temat warunków ubiegania się o pomoc udzielają pracownicy Referatu Wdrażania Projektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w poniedziałki od 8:00 do 16:00, a w pozostałe dni (wtorek – piątek) od 7:30 do 15:30 oraz pod numerem telefonu (85) 66 54 760 lub 723, 724, 725, 762.

Marszałek Województwa Podlaskiego
Jerzy Leszczyński