Lista operacji - Scalanie gruntów

Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 159/2621/2020 z dnia 22 października 2020 r. zatwierdził listę operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy

LISTA OPERACJI informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe” poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 dla naboru od 24 sierpnia 2020 r. do 30 września 2020 r. - Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego 159/2621/2020 z dnia 22 października 2020 r.