Konkurs dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich rozstrzygnięty - ponad 1,3 mln zł na działania aktywizujące społeczność wiejską

W piątek, 24 maja br. w urzędzie marszałkowskim podpisano umowy na dofinansowanie projektów wybranych w ramach konkursu nr 3/2019 dla Partnerów KSOW. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele beneficjentów, a samorząd województwa reprezentowali Członek Zarządu Wiesława Burnos i Wicemarszałek Stanisław Derehajło.

- Umowy, które dzisiaj podpisujemy nie mają charakteru inwestycyjnego, ale dają możliwość spotkań, wymiany doświadczeń, rozmów i wielu innych działań łączących lokalne środowiska – wyjaśniała Marszałek Wiesława Burnos – Życzę, aby te wszystkie działania, które Państwo podejmiecie dawały Wam radość i budowały więzi społeczne.

Stanisław Derehajło, który podkreślił, że „ obszary wiejskie ma w swoim sercu” zaznaczył, że pieniądze z konkursu KSOW pozwalają na wiele działań rozwijających społeczność wiejską.
- To otwarcie podlaskiej wsi na świat, to możliwość poszukiwania nowych rozwiązań, wymiana doświadczeń, ale też podtrzymywanie naszych tradycji, historii i kultury – mówił Marszałek.

Konkursowy nabór trwał od 4 do 18 lutego br. Wpłynęło 49 wniosków na łączną kwotę blisko 2,3 mln zł. Dostępny limit środków pozwolił na dofinansowanie 26 operacji, opiewających na ogólną kwotę dotacji przekraczającą 1,3 mln zł. Adresatem tych działań są mieszkańcy obszarów wiejskich, a środki te służą przede wszystkim ich aktywizacji. Dzięki nim mogą zostać zorganizowane szkolenia, warsztaty, konferencje, wyjazdy studyjne, targi, imprezy plenerowe, publikacje czy konkursy.

Jednym z beneficjentów programu jest WOSiR Szelment spółka zo.o.
Ośrodek otrzymał prawie 110 tys. zł. na projekt pn. „Szelment 2.0 – uczymy się od najlepszych”
- Jest to wyjazd studyjny podczas którego chcemy zobaczyć i spróbować przenieść na nasz grunt najlepsze praktyki z kurortów włoskich jeśli chodzi o stoki narciarskie – tłumaczy prezes WOSiR Szelment Paweł Żuk –  Jesteśmy jedynym w regionie, tak bardzo rozwiniętym pod względem sportów zimowych ośrodkiem i na pewno warto skorzystać z możliwości podpatrzenia praktyków z najwyższej półki.                                                 

Dofinansowane zadania zostaną zrealizowane do końca października 2019 r. Wnioski wybrane do finansowania, realizowane będą w trybie dotacyjnym, a refundacji podlega do 100% poniesionych wydatków.

Konkursy dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - Lokalnych Grup Działania, samorządów, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, szkół zawodowych i ośrodki kultury, ogłaszane są raz w roku przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Instytucję Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Oceny formalnej, merytorycznej i wyboru operacji dokonuje natomiast samorząd województwa jako Instytucja Wdrażająca Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, będąca dysponentem środków na realizację tych operacji. W Podlaskiem na ten cel w br. przeznaczono kwotę 1,4 mln zł, co czyni budżet konkursu drugim co do wielkości w Polsce.

W załączeniu lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach Konkursu dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.