Kompetencje Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Przypominamy, że 1 września 2017 roku powstał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który przejął zadania Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Nieruchomości Rolnych.

Wśród zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest między innymi obsługa działań „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, a także wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym. O innych kompetencjach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przeczytać można na stronie KOWR:

Zadania KOWR

Promocja ze Środków PROW