Komentarz do nowego Pzp

Informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych udostępnił komentarz do Prawa zamówień publicznych. Komentarz został przygotowany przez pracowników UZP i dostępny jest w formacie PDF. Zapraszamy do pobrania.