Jakie wsparcie możne uzyskać przedsiębiorca w ramach tarczy antykryzysowej

Przedstawiamy szczegółowe informacje z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, o możliwościach skorzystania z pomocy na niwelowanie negatywnych skutków pandemii koronawirusa przez przedsiębiorców.

  1. Pierwsza możliwość to dofinansowanie wynagrodzeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i są to środki krajowe. Mogą z nich skorzystać: mikro, małe, średnie i duże firmy, które zatrudniają pracowników.
  2. Kolejna możliwość to dofinansowanie w ramach Podlaskiego Pakietu Gospodarczego (środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020) – dotyczy pracowników w wieku 30 lat i więcej, oraz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – dotyczy pracowników poniżej 30 lat.
    W ramach tej możliwości można ubiegać się o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz części kosztów wynagrodzeń pracowników.
    UWAGA! Warunkiem otrzymania dofinansowania jest prowadzenie działalności gospodarczej co najmniej od 14 miesięcy!
  3. Kolejny rodzaj wsparcia to tzw. mikropożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Jej wysokość to 5000,00 złotych.

W przypadku dofinansowań okres wsparcia to 3 miesiące. Mikropożyczka jest jednorazowa.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w tabeli poniżej (Opracowanie: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Białymstoku):

Większy rozmiar: TABELA (plik tekstowy w formacie .doc)

Pełne informacje można znaleźć na stronach:
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku - https://wupbialystok.praca.gov.pl/ 
Publiczne Służby Zatrudnienia - https://www.praca.gov.pl/