Interpretacja MRiRW w sprawie zniżek w opłatach targowych dla rolników

Najnowsza interpretacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca kryterium ustanawiania zniżek w opłatach targowych dla rolników, na operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane na cele promocji produktów lokalnych"

Pismo znak: ROW.wrt.510.88.2019 - pobierz