Aktualności

 • Działanie 12. Dobre praktyki rozwijają wieś

  2011-12-14 11:46:00

  Pełna nazwa: Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich

 • Działanie 11. Aktywizacja i integracja tkanki wiejskiej

  2011-12-14 11:37:00

  Pełna nazwa: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie

 • Działanie 10. Targi i wystawy

  2011-12-14 11:30:00

  Pełna nazwa: Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą

 • Działanie 9. Wspólnie – znaczy lepiej

  2011-12-14 11:21:00

  Pełna nazwa: Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji