Aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o przyznaniu pomocy - Targowiska

Informujemy, że załączone dokumenty mają zastosowanie dla planowanych naborów wniosków o przyznanie pomocy

W związku z aktualizacją instrukcji wypełniania wniosku o przyznaniu pomocy dla operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz wprowadzeniem dodatkowego załącznika Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (obowiązkowo wypełnia pełnomocnik będący osobą fizyczną), udostępnieniamy Wnioskodawcom ww. pliki.

Jednocześnie informuję, że przekazane dokumenty mają zastosowanie dla planowanych naborów wniosków o przyznanie pomocy.

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - pobierz

Informacja dotycząca przetwarzaniua danych osobowych - pobierz