Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Adres w Białymstoku:

OT Białystok
ul. Kombatantów 4
15- 102 Białystok
(85) 664-31-50

Termin składania wniosków: od 28 listopada 2017 r. do 29 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa: link.