Formularze wniosków - Targowiska

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Instrukcja do wniosku o płatność v.3z - pobierz

Wzory umowy wraz z załącznikami:

Umowa (2z) - pobierz

Zal nr 1 (2z) - pobierz

Zal nr 2 (2z) - pobierz

Zal nr 3 (2z) - pobierz

Zal nr 3a (2z) - pobierz