Formularze wniosków - Scalanie Gruntów

Scalanie gruntów

Działanie: Inwestycje w środki trwałe

Poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

Rozporządzenie dotyczące Scalania Gruntów - pobierz plik

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - pobierz plik

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy
finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane
z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020 - pobierz plik

AKTUALIZACJA (aktualizacja formularzy z dnia 07.11.2018r.):

Wniosek o przyznanie pomocy - pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - pobierz 

Wniosek o płatność - pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pobierz 

Umowa - pobierz

Załącznik nr 1 do umowy - pobierz

Załącznik nr 2 do umowy - pobierz

Załącznik nr 2a do umowy - pobierz

 


Scalanie gruntów (poprzednia wersja dokumentacji)

Działanie: Inwestycje w środki trwałe

Poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

Wniosek o przyznanie pomocy - pobierz plik

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - pobierz plik

Wniosek o płatność - pobierz plik

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pobierz plik

Umowa - pobierz plik

Załącznik nr 1 do umowy - pobierz plik

Załącznik nr 2 do umowy - pobierz plik

Załącznik nr 2a do umowy - pobierz plik