Nabór kandydatów na ekspertów do wydania opinii dotyczących oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego PROW 2014 - 2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Komplet dokumentów (wypleniony formularz wraz z dokumentacją potwierdzającą posiadane doświadczenie, wykształcenie, uprawnienia, certyfikaty i inne), z dopiskiem „Departament Działań Delegowanych, działanie Współpraca”, należy złożyć w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. Poleczki 33, Warszawa 02-882 do dnia 30 listopada 2017 r.. O zachowaniu terminu naboru decyduje data wpływu wniosku do ARiMR.

Niezbędne dokumenty znajdują się na stronie ARiMR.