Agroturystyka na Podlasiu - konferencja

Chcesz porozmawiać o przyszłości agroturystyki na Podlasiu? Weź udział w konferencji organizowanej przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.


7 grudnia 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, sala 115) odbędzie się Konferencja "Doświadczenia 20-lecia agroturystyki na Podlasiu i kierunki jej dalszego rozwoju", realizowana przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim przy współpracy z Podlaskim Stowarzyszeniem Agroturystycznym.

Konferencja jest kierowana do kwaterodawców z obszarów województwa podlaskiego oraz samorządów i instytucji działających na rzecz turystyki wiejskiej.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać w terminie do 1 grudnia 2017 r. na adres: cit@podlaskie.pl, lub pocztą na adres: Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Malmeda 6, 15-440 Białystok.

Formularz zgłoszeniowy oraz program konferencji dostępny jest na stronie: link.