Zmiana rozporządzenia dotyczącego poddziałania 19.2

Informujemy o zmianie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Aktualną treść rozporządzenia można znaleźć pod adresem:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001570 

 

Zmina obowiązuje od 10.09.2020r.