Problemy z realizacją zapisów umowy o dofinansowanie z PROW 2014 - 2020? Prosimy o kontakt!

Jeśli podczas realizacji operacji pojawią się problemy z realizacją zapisów umowy o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014 - 2020, w szczególności problemy związane z zatrudnianiem pracowników w czasie pandemii koronawirusa, prosimy o kontakt, abyśmy mieli czas i możliwość pomóc i wspólnie wypracować najlepsze wyjście z sytuacji.