Nabory wniosków - Ochrona zabytków

Informacje o naborach dotyczących operacji - Ochrona zabytków

Dnia  12 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, dla naboru przeprowadzonego od 23 kwietnia 2018r. do 18 maja 2018r.

 

Link do Uchwały i listy operacji :

http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/akty_prawne1/uchw_zarzad/uchwaly_zarzadu/uchwala-nr-300-4280-2018-zarzadu-wojewodztwa-podlaskiego-z-dnia-2018-06-12.html