Nabory wniosków - Drogi Lokalne

Informacje o naborach dotyczących operacji - Drogi Lokalne

Informacja o naborze wniosków - Drogi Lokalne

ZAKOŃCZONY

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, podziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, z zakresu: budowy lub modernizacji dróg lokalnych, w terminie od dnia 18 stycznia 2016 roku do dnia 17 marca 2016 roku.

Wnioski należy składać w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, mieszczącego się przy ulicy Gen. F. Kleeberga 20, 15-691 Białystok, w poniedziałki od 8:00 do 16:00, a w pozostałe dni (wtorek - piątek) od 7:30 do 15:30.

Ostateczny termin naboru projektów upływa 17 marca 2016 roku o godz. 15:30.
Informacje na temat warunków ubiegania się o pomoc udzielają pracownicy Referatu Wdrażania Projektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w poniedziałki od 8:00 do 16:00, a w pozostałe dni (wtorek-piątek) od 7:30 do 15:30 oraz pod numerem telefonu 85 66 54 724 lub 725, 723.

Marszałek

Województwa Podlaskiego

Jerzy Leszczyński