Lista operacji na operacje typu: "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów"

Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 140/2199/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. zatwierdził listę operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów"

Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"/poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstaowwych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskch na lata 2014-2020 dla naboru od 24 lutego 2020 r. do 23 kwietnia 2020 r. - pobierz