Formularze wniosków - Scalanie Gruntów

Scalanie gruntów

Działanie: Inwestycje w środki trwałe

Poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

 

Wniosek o przyznanie pomocy - pobierz plik

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - pobierz plik

 

Wniosek o płatność - pobierz plik

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pobierz plik

 

Umowa - pobierz plik

Załącznik nr 1 do umowy - pobierz plik

Załącznik nr 2 do umowy - pobierz plik

Załącznik nr 2a do umowy - pobierz plik