Formularze wniosków - Scalanie Gruntów

Rozporządzenie dotyczące Scalania Gruntów - pobierz plik

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - pobierz plik

 

Scalanie gruntów

Działanie: Inwestycje w środki trwałe

Poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

 

Wniosek o przyznanie pomocy - pobierz plik

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - pobierz plik

 

Wniosek o płatność - pobierz plik

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pobierz plik

 

Umowa - pobierz plik

Załącznik nr 1 do umowy - pobierz plik

Załącznik nr 2 do umowy - pobierz plik

Załącznik nr 2a do umowy - pobierz plik