Wzory formularza wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy o przyznaniu pomocy

Wzory formularza wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", "Kształtowanie przestrzeni publicznej", "Ochrona zabytków budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020

Na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 562 z późn. zm.), ARiMR opracowała wzory formularzy: wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", "Kształtowanie przestrzeni publicznej", "Ochrona zabytków budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020, które zostały wprowadzone Zarządzeniem Prezesa ARiMR.

Wzory ww. formularzy, zgodnie z art. 42 ust. 3 oraz art. 37 ust. 2 ww. ustawy uzyskały akceptację MRiRW

 

Wniosek o przyznanie pomocy:

Instrukcja WoPP - pobierz plik

WoPP - pobierz plik

Wniosek o płatność:

Instrukcja WoP - pobierz plik

WoP - pobierz plik

Umowa o przyznaniu pomocy:

Umowa - pobierz plik

Zał. nr 1 - pobierz plik

Zał. nr 2 - pobierz plik

Zał. nr 3 - pobierz plik

Zał. nr 3a - pobierz plik

Zał. nr 4 - pobierz plik

Zał. nr 5 - pobierz plik