Wsparcie z PROW na zapobieganie ASF i powodziom

Aż 100 tys. złotych, tyle pieniędzy w ramach dofinansowania mogą otrzymać rolnicy prowadzący chów świń na obszarach dotkniętych afrykańskim pomorem świń (ASF). Natomiast spółki wodne lub związki spółek wodnych mogą się ubiegać o kwotę 500 tys. zł. Nabór wniosków na "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach PROW trwa do 27 października 2017 r.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać rolnicy prowadzący chów lub hodowlę co najmniej 300 sztuk świń na terenach objętych ASF. W ramach otrzymanych środków mogą ogrodzić chlewnię i teren konieczny do obsługi trzody lub utworzyć bądź zmodernizować nieckę dezynfekcyjną. Urzędnicy czekają również na dokumenty od spółek wodnych lub związków spółek wodnych, w których co najmniej połowę stanowią rolnicy posiadający grunty rolne, a spółka została utworzona do wykonywania, utrzymania oraz eksploatacji urządzeń służących do ochrony gospodarstw członków spółki wodnej przed powodzią, melioracji wodnych, a także prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych należących do członków spółki wodnej.

Wsparcie ma charakter refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Poziom współfinansowania wynosi do 80 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji. Więcej informacji znajduje się w załączonym pliku.

Korzystając z okazji, informujemy osoby zajmujące się chowem i hodowlą świń o pojawieniu się wkrótce spotów ostrzegających przed ASF. Materiał będzie emitowany na antenie TVP3 Białystok, a jego zadaniem będzie przestrzeganie przed prawdopodobnie nieświadomymi działaniami, które sprzyjają szerzeniu się wirusa afrykańskiego pomoru świń. 

Załączniki