Wnioski o pomoc w wyniku klęsk żywiołowych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje: od 7 do 29 grudnia rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych, mogą składać wnioski o pomoc.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela wsparcia na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof". Wsparcie finansowane jest z budżetu Pogramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Wnioski składać można w oddziałach regionalnych ARiMR, za pośrednictwem biura powiatowego Agencji lub wysłać je do właściwego oddziału regionalnego rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie ARiMR.