W Supraślu trwa Forum Lokalnych Grup Działania

Forum trwa dwa dni: od 22 do 23 marca w Hotelu Knieja w Supraślu. Przedsięwzięcie organizowane jest przez Sekretariat Regionalny KSOW wspólnie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Podlaską Siecią Lokalnych Grup Działania.

 

- Lokalne Grupy Działania spełniają ważną rolę w rozwoju obszarów wiejskich. Wieloletnie doświadczenie i sukcesy na tym polu pokazują jak jest to ważne dla mieszkańców województwa, którzy nie mieszkają w miastach – mówił rozpoczynając Forum Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego. – Zależy nam szczególnie na rozwoju obszarów wiejskich, w końcu Podlaskie to przecież głównie obszary wiejskie, gdzie mamy wiele problemów jak infrastruktura, emigracja. Ale rozwój społeczny, co daje „LEADER” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jest niezmiernie ważny. Jako gospodarz województwa cieszę się, że możemy gościć was na ziemi podlaskiej.

W spotkaniu biorą też udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Witając ich, marszałek Jerzy Leszczyński podkreślił, jak ważne by i w przyszłej perspektywie finansowej UE polityka spójności, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich były kontynuowane.

- To spotkanie jest dla nas ważne z wielu względów. Jesteśmy teraz w trakcie wdrażania RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – przyp.red.), także przez nasz Regionalny Program Operacyjny, a więc dwufunduszowo, co wiąże się z wieloma problemami i może jest szansa, by to w przyszłości ujednolicić – dodał marszałek Leszczyński. - Zbliżamy się też do nowej perspektywy finansowej UE i to ważne byście państwo, skupieni wokół LGD, wypowiedzieli się jak w przyszłości LGD powinny działać. Głównie jednak chodzi o finanse – ostatnio jako marszałkowie województw podpisaliśmy „Cohesion Alliance”, ponieważ chcemy, by polityka spójności była kontynuowana. W przypadku takiego regionu jak nasz, leżącego na peryferiach UE, takie wsparcie jest niezwykle ważne. Zależy nam, by rozwój regionów, obszarów wiejskich był połączony.

W spotkaniu bierze udział i Stefan Krajewski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego. W swoim wystąpieniu podkreślił on, że Lokalne Grupy działania bardzo mocno wpisały się w środowisko lokalne.

- LGD-y dysponują środkami finansowymi, przygotowują konkursy ale też i kreują oddolne działania, wzmacniają aktywność lokalnych społeczności – podkreślił Stefan Krajewski. - To niezwykle ważne, to ma wręcz symboliczne znaczenie dla naszych Małych Ojczyzn, bo oznacza, że sami decydujemy o swoich planach, realizujemy to co jest potrzebne, planujemy przyszłość i w ten sposób budujemy swoistą samorządność. Ważne to zwłaszcza dzisiaj, gdy ta samorządność nie jest doceniana do końca. 

W konferencji w Supraślu biorą udział przedstawiciele lokalnych grup działania z województwa podlaskiego oraz Ogólnopolskiej Sieci LGD, przedstawiciele instytucji wdrażających RLKS w formule bezpośredniej z województwa podlaskiego oraz kujawsko-pomorskiego, przedstawiciele Zarządu Województwa Podlaskiego, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na czele z Podsekretarzem Stanu MRiRW Ryszardem Zarudzkim oraz przedstawiciele instytucji europejskich w tym DG AGRI, DG REGIO, DG EMPL oraz ELARD.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest wymiana doświadczeń płynących z wdrażania RLKS obecnej perspektywy na gruncie krajowym, jak również na tle całej Unii Europejskiej oraz wypracowanie wniosków, które mogą spowodować efektywniejsze wdrażanie RLKS
w perspektywie finansowej 2021-2027.

Podczas Forum zostaną przeprowadzone warsztaty praktyczne dotyczące roli i celów lokalnych strategii rozwoju, planowania obszarów tematycznych strategii oraz osiągnięcia wartości dodanej, następnie przedstawiciele samorządów województw podlaskiego i kujawsko-pomorskiego oraz przedstawiciele Lokalnych Grupa Działania przedstawią swoje doświadczenia we wdrażaniu RLKS oraz zaprezentują sukcesy i niepowodzenia związane z wielofunduszowymi projektami. W trakcie trwania konferencji przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprezentują możliwe kierunki Instrumentu Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w perspektywie finansowej 2021-2027.