Uchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji "Scalanie gruntów"

Uchwała nr 31/375/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Uchwała nr 31/375/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 26 marca 2019 roku - pobierz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 31/375/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 26 marca 2019 roku - pobierz