Tworzenie grup producentów i organizacji producentów

Chcesz stworzyć grupę producentów lub organizacji producentów? Wniosek możesz złożyć od 30 października do 28 grudnia 2017 roku.

Wnioski o przyznanie wsparcia na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" w ramach PROW 2014 - 2020 można składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR. Dokumenty należy złożyć osobiście albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej. Jak podaje Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, "limit wsparcia wynosi 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania pomocy i pozostaje na niezmienionym poziomie w kolejnych latach".

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej ARiMR lub stronie PODR Szepietowo (zakładka przedsiębiorczość - grupy producentów rolnych - akty prawne oraz postępowania przy organizacji grup producentów rolnych (Działanie 9 PROW 2014-2020)): link.