Szkolenia z zakresu przetwórstwa

Podlaska Izba Rolnicza wraz z Regionalnym Sekretariatem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa podlaskiego realizuje operację pn. „Małe przetwórstwo szansą na rozwój lokalny”. W ramach operacji odbędą się 4 jednodniowe szkolenia z elementami warsztatu.

Szkolenia skierowane są do mieszkańców obszarów wiejskich województwa podlaskiego zainteresowanych podjęciem działalności w zakresie przetwórstwa rolnego (łącznie 60 osób, z czego min. 50 % stanowić muszą osoby do 35 roku życia mieszkający na obszarach wiejskich). Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej Podlaskiej Izby Rolniczej.